O nama

zgradaATEKS d.o.o svoje poslovanje bazira na trgovini konfekcijom, tekstilom i tekstilnom galanterijom na veliko i malo kao i prevozu robe. Raspolaže sa ukupno 14 objekata i velikoprodajom od 3500m2. Celokupna mreža maloprodajnih objekata preduzeća zauzima površinu od 10.974 m2.

U Beogradu se nalazi 10 objekata, dok je preostali deo mreže rasporedjen u ostalim gradovima Srbije: Valjevo, Leskovac, Čačak. Pored izuzetnih lokacija objekata, što u velikoj meri utiče na tržišnu poziciju preduzeća trgovinske delatnosti, pozitivnu stranu preduzeća ATEKS d.o.o čini bogato iskustvo i tradicija duga 60 godina.